Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Xã Hương Bình

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Lê Đăng Lợi Bí thư Đảng ủy Xã Hương Bình 0979 321 204 ledangloi.hk@hatinh.gov.vn
2 Đặng Quốc Bảo Chủ tịch UBND xã Xã Hương Bình 0962 142 559 dangquocbao.hk@hatinh.gov.vn
3 Trần Văn Khoa Phó CT UBND xã Xã Hương Bình 0977 107 266 tranvankhoa/hk@hatinh.gov.vn