Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Di tích LS - DL thắng cảnh

Xã hội hóa trên 660 triệu đồng xây dựng, tu bổ khu di tích lịch sử Rôộc cồn

Đăng ngày 23-06-2022 05:53
280 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện lời kêu gọi của chính quyền địa phương; gia đình anh Nguyễn Tuấn Anh, quê quán tại thôn 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đã tài trợ trên 660 triệu đồng đầu tư tu bổ, tôn tạo, nâng cấp một số hạng mục tại đền Cây chay, khu di tích lịch sử Rôộc cồn, xã Phú Phong.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH