Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Xã Hòa Hải

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Nguyễn Đình Hậu Bí thư Đảng ủy Xã Hòa Hải 0968470576 nguyendinhhau.hk@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Văn Phú Chủ tịch UBND xã Xã Hòa Hải 0334284200 nguyenvanphu.hk@hatinh.gov.vn
3 Hồ Thị Huyền Phó Bí thư Xã Hòa Hải 0984640429 hothihuyen.hk@hatinh.gov.vn