Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Sự kiện nổi bật
Lịch tiếp công dân
  • Công văn số 1843, V/v đề nghị công nhận, cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở...
  • Kế hoạch số 71, Đón tiếp đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên...
  • V/v triển khai thực hiện công tác đối ngoại giai đoạn 2018 - 2021...
  • Công văn 1836/UBND V/v đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm...
  • CV1839/UBND V/v đề nghị giao đất, công nhận, cấp GCNQSD đất, QSH...
  • V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
  • Chỉ thị số 09, Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy...
  • Công văn số 1813, Về việc thực hiện Kết luận số 08-TB/BCĐ ngày...
  • Công văn số 1812, V/v giới thiệu điển hình tiêu biểu trong các...
  • Công văn số 1808, Báo cáo công tác quản lý nhà nước về tín...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH