Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Cải cách hành chính

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ

Đăng ngày 27-08-2021 14:53
2281 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Văn bản số 5537/UBND-NC1 ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ.   

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH