Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công tác Tổ chức - Cán bộ

Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ

Đăng ngày 26-06-2022 11:12
496 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tiếp nhận ông Nguyễn Văn Luận; sinh ngày 20/12/1971; trình độ chuyên môn: Đại học, ngành Kinh tế nông nghiệp; trình độ lý luận chính trị: Trung cấp; Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đến công tác tại UBND huyện và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nội vụ kể từ ngày 01/7/2022.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH