Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ QH, KH sử dụng, giá và thu hồi đất

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 400248 do UBND huyện cấp ngày 21/5/2012 cho ông Lê Hữu Thực và bà Lê Thị Hiền, địa chỉ thửa đất tại Thôn 05, xã Phú Phong, huyện Hương Khê

Đăng ngày 01-11-2023 14:58
9 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 400248 do UBND huyện Hương Khê cấp ngày 21/5/2012 cho ông Lê Hữu Thực và bà Lê Thị Hiền, địa chỉ thửa đất tại thôn 5, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, với những thông tin cụ thể ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, như sau:

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH