Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin khen thưởng, kỷ luật, xử phạt

Về việc rà soát, thực hiện xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức

Đăng ngày 13-07-2021 14:41
9 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Triển khai thực hiện Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; ngày 18/01/2021, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 29/UBND-NV chỉ đạo rà soát, thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số ;

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH