Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Dự án, đấu thầu mua sắm công

Về việc quyết định chủ trương đầu tư và bổ sung danh mục dự án sử dụng ngân sách huyện và huy động, lồng ghép các nguồn khác năm 2021

Đăng ngày 30-06-2021 08:27
10 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH