Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công khai ngân sách huyện

Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Đăng ngày 24-12-2021 14:40
150 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nghị quyết Số: 30/NQ- HĐND Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH