Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Góp ý - Lấy ý kiến

Về việc lấy ý kiến góp ý vào dự án Luật Thi đua - Khen thưởng (sửa đổi)

Đăng ngày 01-09-2021 00:00
5 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 121/ĐĐBQH ngày 27/8/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh về việc lấy ý kiến góp ý dự án Luật Thi đua – Khen thưởng (sửa đổi), có Dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) gửi kèm. Để báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện giao các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, góp ý bằng văn bản vào dự án Luật, báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) trước ngày 07/9/2021. Quá thời hạn trên, đơn vị nào không có ý kiến góp ý coi như đồng ý theo Dự thảo.

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH