Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công khai ngân sách huyện

Về việc đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương

Đăng ngày 09-02-2023 15:01
26 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Về việc đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH