Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ VĂN BẢN HUYỆN

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 22-09-2021 00:00
15 Lượt xem
Xem cỡ chữ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH