Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vôn

Về kế hoạch bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2022

Đăng ngày 01-03-2022 14:32
213 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nghị quyết Số: 31/NQ- HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Hương Khê, khóa XXI kỳ họp thứ 4 Về kế hoạch bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2022

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH