Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin tuyên truyền - PBGDPL

VẬN ĐỘNG BẦU CỬ CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đăng ngày 03-05-2021 15:18
27 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thông qua hội nghị hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để người ứng cử báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình trong việc thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được cử tri bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH