Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Văn bản HuyệnSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số: 75/KH-UBND 11/05/2021 Triển khai Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn huyện Hương Khê đến năm 2030
2 Số: 64/KH-UBND 23/04/2021 Vận động đóng góp, ủng hộ để hỗ trợ thu nhập năm 2021 cho đối tượng hộ nghèo thuộc nhóm chính sách bảo trợ xã hội
3 Số:03/HD-HĐBGDPL 12/04/2021 HƯỚNG DẪN Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2021
4 Số: 48/KH-UBND 16/03/2021 Thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện
5 Số: 18 /UBBC 05/03/2021 hướng dẫn kê khai hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND các cấp
6 Biểu số 88/CK-NSNN 04/02/2021 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM..2021
7 Số: 13/KH-UBND 21/01/2021 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2021
8 Số: 13 /CĐ-UBND 31/07/2020 CÔNG ĐIỆN Về việc chủ động ứng phó với diễn biến của vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
9 Số 33-CĐ/HU 16/04/2020 CÔNG ĐIỆN KHẨN Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
10 Số: 660 /UBND-VP 31/03/2020 Số: 660 /UBND-VP V/v tạm dừng các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp
11 Kế hoạch số 140/KH/UBND 22/05/2019 Phương án sáp nhập xã Phương Điền và Phương Mỹ
12 1466/UBND-TCKH 28/09/2018 Công văn số 1466, V/v chuẩn bị nội dung phục vụ tọa đàm, gặp mặt ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2018)
13 1449/UBND-VHTT 26/09/2018 Công văn số 1449, V/v kết quả thực hiện các Đề án của HĐND tỉnh và Kế hoach năm 2019
14 1450/UBND-TNMT 26/09/2018 Công văn số 1450, V/v đề nghị công nhận, cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trụ sở UBND xã Lộc Yên
15 1451/UBND-TNMT 26/09/2018 Công văn số 1451, V/v đề nghị công nhận, cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Nhà Văn hóa 10 thôn, xã Lộc Yên
16 2353/QĐ-UBND 01/01/1970 Về việc thành lập Tổ tiếp nhận, chăm sóc, điều trị tại Khu cách ly điều trị Bệnh viện Đa khoa huyện
  1 2 3 4 5
LĨNH VỰC VĂN BẢN
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH