Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Văn bản HuyệnSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số 5667/QĐ-UBND 27/09/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nội dung, hình thức, địa điểm tổ chức phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển giáo viên mầm non huyện Hương Khê năm 2019
2 02/TB 23/09/2019 Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2019
3 Số:36/2019/QĐ-UBND 18/06/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4 Kế hoạch số 140/KH/UBND 22/05/2019 Phương án sáp nhập xã Phương Điền và Phương Mỹ
5 1497/UBND-NV 03/10/2018 Công văn số 1497, V/v đào tạo liên thông lên cao đẳng, đại học năm 2018
6 1502/UBND-VPĐP 03/10/2018 Công văn số 1502, Về việc rà soát, đánh giá xác định các xã dưới 11 tiêu chí
7 1493/UBND-VPĐP 02/10/2018 Công văn số 1493, Về việc xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu
8 1466/UBND-TCKH 28/09/2018 Công văn số 1466, V/v chuẩn bị nội dung phục vụ tọa đàm, gặp mặt ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2018)
9 1468/UBND-VPĐP 28/09/2018 Công văn số 1468, Về việc thực hiện Thông báo Kết luận số 74/TBKL-BCĐ ngày 24/9/2018 của Ban chỉ đạo NTM huyện
10 1449/UBND-VHTT 26/09/2018 Công văn số 1449, V/v kết quả thực hiện các Đề án của HĐND tỉnh và Kế hoach năm 2019
  1 2
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH