Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Văn bản HuyệnSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số: 13 /CĐ-UBND 31/07/2020 CÔNG ĐIỆN Về việc chủ động ứng phó với diễn biến của vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
2 Số 33-CĐ/HU 16/04/2020 CÔNG ĐIỆN KHẨN Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
3 Số 51-CT/HU 01/04/2020 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY Về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hương Khê
4 Số: 660 /UBND-VP 31/03/2020 Số: 660 /UBND-VP V/v tạm dừng các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp
5 Số: 50/NQ-HĐND 21/12/2019 NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020
6 Số: 51/NQ-HĐND 21/12/2019 NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện
7 Số: 52/NQ-HĐND 21/12/2019 NGHỊ QUYẾT Về chính sách hỗ trợ xây dựng công trình đạt tiêu chí nông thôn mới và xã đạt chuẩn: nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2020 - 2021
8 Số 5667/QĐ-UBND 27/09/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nội dung, hình thức, địa điểm tổ chức phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển giáo viên mầm non huyện Hương Khê năm 2019
9 02/TB 23/09/2019 Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2019
10 Số:36/2019/QĐ-UBND 18/06/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
11 Kế hoạch số 140/KH/UBND 22/05/2019 Phương án sáp nhập xã Phương Điền và Phương Mỹ
12 1497/UBND-NV 03/10/2018 Công văn số 1497, V/v đào tạo liên thông lên cao đẳng, đại học năm 2018
13 1502/UBND-VPĐP 03/10/2018 Công văn số 1502, Về việc rà soát, đánh giá xác định các xã dưới 11 tiêu chí
14 1493/UBND-VPĐP 02/10/2018 Công văn số 1493, Về việc xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu
15 1466/UBND-TCKH 28/09/2018 Công văn số 1466, V/v chuẩn bị nội dung phục vụ tọa đàm, gặp mặt ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2018)
16 1468/UBND-VPĐP 28/09/2018 Công văn số 1468, Về việc thực hiện Thông báo Kết luận số 74/TBKL-BCĐ ngày 24/9/2018 của Ban chỉ đạo NTM huyện
17 1449/UBND-VHTT 26/09/2018 Công văn số 1449, V/v kết quả thực hiện các Đề án của HĐND tỉnh và Kế hoach năm 2019
18 1450/UBND-TNMT 26/09/2018 Công văn số 1450, V/v đề nghị công nhận, cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trụ sở UBND xã Lộc Yên
19 1451/UBND-TNMT 26/09/2018 Công văn số 1451, V/v đề nghị công nhận, cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Nhà Văn hóa 10 thôn, xã Lộc Yên
  1 2
LĨNH VỰC VĂN BẢN
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH