Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Văn bản chỉ đạo điều hành CCHC
Về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ, công vụ dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ, công vụ dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

26-01-2022
Về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ, công vụ dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH