Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Văn bản CĐĐH công tác PBGDPL
Hơn 80 học viên tham gia tập huấn hòa giải ở cơ sở, hòa giải tranh chấp đất đai

Hơn 80 học viên tham gia tập huấn hòa giải ở cơ sở, hòa giải tranh chấp đất đai

08-04-2021
Huyện Hương Khê vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, hòa giải tranh chấp đất đai và một số kỹ năng xử lý đơn thư liên quan đến đất đai cho cán bộ chuyên môn 21 xã, thị trấn trên địa bàn. Đại diện Phòng phổ biến giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp tỉnh; đồng chí Phan Kỳ, UVBTV, Phó...
Hương Khê: Tập huấn pháp luật về hòa giải ở cơ sở,  Luật Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018

Hương Khê: Tập huấn pháp luật về hòa giải ở cơ sở, Luật Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018

10-10-2019
Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019- 2020” trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tập huấn pháp luật về hòa giải ở cơ sở, Luật Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng, đơn vị chuyên môn, đoàn thể...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH