Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác xóa đói giảm nghèo

Đăng ngày 21-09-2021 09:32
296 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Xây dựng khối đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng là những nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Hương Khê thực hiện với nhiều cách làm thiết thực, góp phần nâng cao đời sống cho người dân.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH