Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Ủy ban nhân dân
Văn phòng HĐND và UBND

Văn phòng HĐND và UBND

10-03-2021
Cơ cấu bộ máy và chức năng nhiệm vụ.
Văn phòng Nông thôn mới

Văn phòng Nông thôn mới

18-11-2020
Cơ cấu tổ chức bộ máy
Phòng Kinh tế hạ tầng

Phòng Kinh tế hạ tầng

18-11-2020
cơ cấu tổ chức bộ máy
Phòng Tư pháp

Phòng Tư pháp

15-09-2020
Phòng thống kê

Phòng thống kê

14-09-2020
Danh sách cán bộ
Phòng Giáo dục - Đào tạo

Phòng Giáo dục - Đào tạo

13-09-2020
Cơ cấu tổ chức, Bộ máy
Phòng Y tế

Phòng Y tế

13-09-2020
Phòng Nội vụ

Phòng Nội vụ

13-09-2020
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thông

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thông

13-09-2020
DANH SÁCH CÁN BỘ, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Thanh tra huyện

Thanh tra huyện

07-11-2019
Chức năng, nhiệm vụ
Trung tâm Y tế huyện

Trung tâm Y tế huyện

02-07-2012
Cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Y tế huyện
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH