Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã, thị trấn

UBND huyện tổ chức cuộc họp để soát xét, hoàn thiện Dự thảo Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2020-2024.

Đăng ngày 14-08-2020 15:42
186 Lượt xem
Xem cỡ chữ

UBND huyện vừa tổ chức cuộc họp để soát xét, hoàn thiện Dự thảo Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2020-2024.

. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH