Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Chính quyền

UBND Huyện Hương Khê khen thưởng giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm đội tuyển, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh giỏi các cấp, năm học 2020-2021

Đăng ngày 09-09-2021 08:31
34 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê đã ban hành Quyết định Số: 10462/QĐ-UBND về việc khen thưởng giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm đội tuyển, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh giỏi các cấp, năm học 2020-2021

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH