Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
UB Kiểm tra Huyện ủy

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Nguyễn Thanh Tuấn Ủy viên BTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy UB Kiểm tra Huyện ủy 0912517917 Nguyethanhtuan.hk@hatinh.gov.vn
2 Đoàn thanh Hải Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy UB Kiểm tra Huyện ủy 0982114045 Doanthanhhai.hk@hatinh.gov.vn
3 Đoàn Thanh Hải Phó ban UB Kiểm tra Huyện ủy 0982114045 doanthanhhai.hk@hatinh.gov.vn