Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ MTTQ và Các Đoàn thể

Tuổi trẻ Hương Khê hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID

Đăng ngày 09-03-2023 08:33
199 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thời gian này, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đang tích cực triển khai Cuộc vận động tuyên tuyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH