Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trung tâm chính trị

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Bạch Đình Thiết Phó Giám đốc Trung tâm chính trị 0972878656 bachdinhtiet.hk@hatinh.gov.vn