Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Dự án, đấu thầu mua sắm công

Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 22-04-2022 16:37
187 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 1796 /UBND-VX ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ đạo rà soát và triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân huyện giao:

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH