Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công tác Tổ chức - Cán bộ

Triển khai thực hiện một số nội dung về tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ

Đăng ngày 16-08-2023 07:57
21 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Triển khai thực hiện một số nội dung về tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH