Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ An toàn vệ sinh thực phẩm

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, giai đoạn 2023 - 2030

Đăng ngày 02-11-2023 09:50
27 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 392/KH-UBND, ngày 15/9/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, giai đoạn 2023 – 2030; Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH