Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã-Thị trấn

Triển khai các văn bản của tỉnh, huyện về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030

Đăng ngày 22-08-2022 09:50
104 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hội khuyến học huyện vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để quán triệt, triển khai các văn bản của tỉnh, huyện về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH