Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Giáo dục - Y tế

Trên 40 đồng chí cán bộ cơ sở,tập huấn công tác Khuyến học năm 2020

Đăng ngày 23-07-2020 19:22
298 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng ngày 23/7, Hội Khuyến học huyện tổ chức lớp tập huấn phương pháp quản lý, tổ chức quản lý quĩ khuyến học và nghiệp vụ công tác Hội năm 2020 cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học, khuyến tài cơ sở trong toàn huyện.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH