Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin tuyên truyền - PBGDPL

Trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Đăng ngày 10-12-2019 10:21
906 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa phối hợp với UBND huyện Hương Khê tổ chức tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho 350 người là cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, thuộc các xã Hương Trà, Lộc Yên, Phú Phong, Hương Xuân, Gia Phố, Phú Gia và Thị Trấn huyện.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH