Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm

Tổng kết, đánh giá 5 năm (2018-2023) thi hành Luật Thủy lợi

Đăng ngày 21-11-2023 09:22
110 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 6186/UBND-NL1 ngày 03/11/2023 của UBND tỉnh về việc giao tham mưu báo cáo tổng kết, đánh giá 05 năm thi hành Luật Thủy lợi. UBND huyện Hương Khê báo cáo kết quả, như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH