Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tổng kết công tác Cải cách hành chính và Thi đua khen thưởng năm 2022

Đăng ngày 14-01-2023 13:54
186 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chiều ngày 13/1, huyện Hương Khê tổng kết công tác Cải cách hành chính (CCHC), Thi đua - khen thưởng (TĐKT) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định số 9849/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND huyện về ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) và người lao động hợp đồng; cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH