Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Văn hóa - Thể thao

Tổng kết Chỉ thị 20/TU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

Đăng ngày 27-07-2022 15:20
885 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng ngày 26/7/2022, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH