Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Dự án, đấu thầu mua sắm công

Tờ trình Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (đoạn 2, tuyến 1 và tuyến 2

Đăng ngày 08-07-2022 15:12
644 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tờ trình Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (đoạn 2, tuyến 1 và tuyến 2

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH