Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm và kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị

Tình hình, kết quả 6 tháng đầu năm 2023 việc thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh"

Đăng ngày 25-07-2023 15:35
16 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Báo cáo Tình hình, kết quả 6 tháng đầu năm 2023 việc thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH