Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

Tình hình công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư tháng 10 năm 2023

Đăng ngày 12-10-2023 14:01
40 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Báo cáo Tình hình công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư tháng 10 năm 2023

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH