Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Thường trực Huyện ủy

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Lê Ngọc Huấn Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường trực Huyện ủy 0915406219 - 0985273636 Lengochuan.hk@hatinh.gov.vn
2 Từ Thị Hòa Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thường trực Huyện ủy 0982821712 Tuthihoa.hk@hatinh.gov.vn
3 Ngô Xuân Ninh Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 0983317732 Ngoxuanninh.hk@hatinh.gov.vn