Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Thường trực Huyện ủy

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Nguyễn Thanh Điện Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Thường trực Huyện ủy 0949179888 nguyenthanhdien.hk@hatinh.gov.vn
2 Từ Thị Hòa Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường trực Huyện ủy 0915406219 - 0985273636 tuthihoa.hk@hatinh.gov.vn
3 Ngô Xuân Ninh Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 0983317732 Ngoxuanninh.hk@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Văn Luận Phó trưởng phòng Phòng Nội vụ 0983676903 nguyenvanluan.hk@.gov.vn