Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Thực hiện tốt vai trò chăm lo lợi ích cho nông dân trong phát triển kinh tế, xã hội

Đăng ngày 03-08-2023 20:18
641 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Với chức năng, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân, trong thời gian qua các cấp Hội Nông dân huyện Hương Khê đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, nhất là đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH