Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác hộ tịch, chứng thực và Đề án 06

Đăng ngày 06-06-2022 08:14
1149 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 463/STP-HC&BTTP ngày 27/5/2022 của Sở tư pháp về việc thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác hộ tịch, chứng thực và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg (gọi tắt là Đề án 06) , UBND huyện yêu cầu Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH