Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ An toàn vệ sinh thực phẩm

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Đăng ngày 09-08-2023 10:18
30 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH