Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Thủ tục hành chính
Nỗ lực trong Cải cách hành chính tại huyện Hương Khê

Nỗ lực trong Cải cách hành chính tại huyện Hương Khê

28-11-2021
Xác định công tác cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cấp ủy, chính quyền huyện Hương Khê đã khắc phục khó khăn, thực hiện đông bộ các nhiệm vụ, giải pháp, quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, bước...

Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

15-10-2021
Ngày 11 tháng 10 năm 2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định Số 3402/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ...
Hướng dẫn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đề nghị hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Hướng dẫn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đề nghị hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116

05-10-2021
Hướng dẫn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đề nghị hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116
Đẩy mạnh sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Đẩy mạnh sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

05-10-2021
Đẩy mạnh sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

24-09-2021
Ngày 21 tháng 9 năm 2021, UBND Tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định Số: 3200/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

17-09-2021
Ngày 8 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định Số: 3113/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩn

13-09-2021
Ngày 8 tháng 9 năm 2021 Quyết định số Số: 3110 /QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

13-09-2021
Ngày 30 tháng 8 năm 2021, UBND Tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số Số: 3509 /QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Phương án phát triển cụm công nghiệp để tích hợp vào quy hoạch phát triển KCN, CCN của tỉnh.

16-06-2021
V/v rà soát phương án phát triển cụm công nghiệp để tích hợp vào quy hoạch phát triển KCN, CCN của tỉnh.

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

18-06-2019
Địa chỉ tiếp nhận phán ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính
Tập huấn tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn

Tập huấn tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn

18-07-2018
Sáng 16/7, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức tập huấn tuyên truyền hướng dẫn người dân và doanh nghiệp khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Đồng chí Bùi Đắc Thể PGĐ Sở Thông tin –Truyền thông, Hoàng Công Lý, PCT UBND huyên đến dự phát biểu...

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

30-07-2015
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận QSD đất trong trường hợp có quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân (TAND), quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án

29-07-2015
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận QSD đất trong trường hợp có quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân (TAND), quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH