Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ QH, KH sử dụng, giá và thu hồi đất

Thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào khu vực biên giới xã Hòa Hải, huyện Hương Khê

Đăng ngày 17-10-2023 14:47
28 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào khu vực biên giới xã Hòa Hải, huyện Hương Khê

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH