Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ QH, KH sử dụng, giá và thu hồi đất

Thu hồi đất để thực hiện công trình Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh - Hạng mục: Tuyến đường Nguyễn Trung Thiên, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 21-11-2023 09:06
18 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh - Hạng mục: Tuyến đường Nguyễn Trung Thiên, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH