Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin thuế, phí, lệ phí

Thông tư 03/2021/TT-BTC

Đăng ngày 01-03-2021 15:31
109 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hướng dẫn miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH