Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Thông báoSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số: 06 /CĐ-UBND 06/05/2021 CÔNG ĐIỆN KHẨN Về việc thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
2 Số: 06 /CĐ-UBND 06/05/2021 CÔNG ĐIỆN KHẨN Về việc thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
3 Số: 06 /CĐ-UBND 06/05/2021 CÔNG ĐIỆN KHẨN Về việc thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
4 1111-TB/TU 19/03/2020 Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
5 22/TB-UBND 10/03/2020 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hương Khê
6 122/TB-UBND 26/12/2019 Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 12/2019
7 26/TB-HĐND 23/12/2019 Kết quả kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX
8 118/TB-UBND 10/12/2019 Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 12/2019
9 112/TB-UBND 27/11/2019 Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019
10 111/TB-UBND 21/11/2019 Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban bổ cứu thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm
11 Số: 349/TB-UBND 11/11/2019 Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019
12 109/TB - UBND 06/11/2019 Về việc lựa chọn tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất đối với 07 lô đất ở tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê
13 108/TB-UBND 05/11/2019 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Hương Khê
14 107/TB-UBND 05/11/2019 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Hương Khê
15 105/TB-UBND 30/10/2019 Kết quả tiếp dân định kỳ tháng 10/2019 của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
16 103/TB-UBND 17/10/2019 Thông báo Thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2019
17 100/TB-UBND 07/10/2019 Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019
  1 2
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH