Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Thông báo Tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2023-2024

Đăng ngày 20-06-2023 15:48
2170 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Căn cứ Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Hương Khê, năm học 2023-2024; Thực hiện Kế hoạch số 109/UBND-KH ngày 16/6/2022 của UBND huyện về tuyển dụng viên chức giáo dục, năm học 2023-2024, UBND huyện thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Hương Khê, năm học 2023-2024, như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH