Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công tác Tổ chức - Cán bộ

Thông báo Triệu tập thí sinh thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục, năm học 2022-2023

Đăng ngày 06-09-2022 07:37
419 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022-2023 theo Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH