Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Huyện ủy

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2021

Đăng ngày 22-10-2021 11:05
468 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Công văn số 610-CV/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương tuyển dụng công chức, viên chức; Quyết định số 232-QĐ/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021; Thông báo số 01-TB/HĐTD, ngày 20/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2021, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hương Khê thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH